Projekti

Ukratko o projektima u kojima sam sudjelovao.

Infodrinfo
– godine 2001, sam izradio cijeli projekt, dakle kada sam bio 7i razred osnovne škole
– web aplikacija za komisiju na smotri softwareskih radova INFO.dr_info od Zagrebačkog računalnog saveza (ZRS)
– programska podrška: windows server s Apache, PHP4 i MySQL4, te standardne web tehnologije: HTML i CSS

Alati za razvoj E-Learninga
– godine 2006, kolega Alan Sumina i ja smo radili na projektu, dakle kad sam bio 3.razred srednje škole
– projekt je bio prvi na natjecanju na županijskoj i državnoj razini smotre softvareskih radova
– Kompletno rješenje za E-Learning (LMS), sastoji se od dva dijela. Sučelja za kreiranje sadržaja kao windows aplikacija (pisao kolega Alan) i web aplikacija za pristup učenika (pisao ja), gledanje sadržaja i rješavanje online ispita. SCORM standard podržan.
- tehnologije koje su korištene: Izrada sadržaja (Visual C#, .NET), i Web sučelje (PHP4, XHTML, CSS, JavaScript, AJAX), te je korišten još XML i ZIP standard

TOP10
– godine 2007, Kolega Valentin Solina i ja radili smo na projektu, kada smo oboje bili 4. razred srednje škole
– projekt je bio prvi na županijskoj i državnoj razini, te treći na svjetskom nivou (INPEX) u Pittsburghu u SAD-u, na smotri inovacija u području softvera
– Sustav je namjenjen praćenju slušanosti glazbe, za razne diskografske kuće, radio postoje a i same korisnike. Tip social netowrkinga.
– Sastoji se od dva dijela: klijent aplikacije (pisao kolega Valentin) kao plugin za winamp, windows media player i sl. te serverske web aplikacije za interakciju s korisnicima, pristup bazi, poruke, statistike (pisao ja)
– tehnologije koje su korištene: klijent (Visual C++), i server side (PHP4, XHTML, CSS, JavaScript, MySQL), te sam HTTP protokol za komunikaciju

Pingo
– Godine 2010, na projektu sam radio s kolegama s fakulteta, te sam vodio tim od ukupno 13 studenata treće godine stručnog studija Informatike
– Web aplikacija za razmjenu studenata među grupa na lab. vježbama unutar kolegija za potrebe fakulteta
– tehnologije koje su korištene (PHP5, XHTML, CSS, JavaScript, MySQL, XML), te sami LDAP, RADIUS, NNTP, HTTP i SMTP protokoli

Projekata ima još, napisati ću kada stignem

Leave a Reply